Werkwijze

Bij zowel studie-, master- als beroepskeuze-onderzoeken werkt Eureka – afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de kandidaat – met twee methoden.

Keuzetraject (meerdaags traject)

Tijdens de uitgebreide intake maken wij kennis en vaak zullen wij ook al proberen om jouw persoonlijke voorkeuren in kaart te brengen.
Aansluitend maken we een afspraak voor een vervolggesprek en geven we je twee vragenlijsten mee met het verzoek deze te laten invullen door twee personen die jou goed kennen (bijv. je ouders).
Tevens sturen wij jou per mail een link, waarmee je toegang hebt tot diverse persoonlijkheids-, interesse- en beroepskeuzevragenlijsten. Indien er bij studie- of masterkeuze eveneens twijfel is over het niveau van de vervolgopleiding kunnen we in overleg aanvullend ook een intelligentieonderzoek doen; hiervoor plannen wij een aparte afspraak in.

In het vervolggesprek bespreken we de uitkomsten van de diverse tests en geven we een eerste indicatie voor passende studies of beroepen. Wij doen dit bewust samen met jou, omdat jij uiteindelijk degene bent die de keuze maakt. Gedurende het traject proberen we jouw zelfinzicht en intrinsieke motivatie te vergroten, hetgeen jou kan helpen bij je keuzeproces.

In de eindfase van het traject vindt er een nabespreking plaats, waarbij ouders van jongere kandidaten van harte zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. Alle bevindingen -inclusief een concreet advies op grond van je voorkeuren, capaciteiten en persoonlijkheid – worden vervolgens uitgebreid, schriftelijk gerapporteerd.

Keuze-onderzoek (in één dag)

Er kunnen redenen zijn dat je liever meteen na één intensieve onderzoeksdag een advies wilt, waarmee je je verder kunt oriënteren op je definitieve keuze voor een studie of beroep. Bijvoorbeeld als een snel advies geboden is of als je niet in de buurt van Haarlem woont.Het is bij ons daarom ook mogelijk alle tests op één dag* te maken en aan het einde van die dag meteen een concreet advies te krijgen.

Voor de onderzoeksdag sturen we je dan een algemene vragenlijst met het verzoek deze voor de onderzoeksdag ingevuld aan ons te retourneren. Op de dag zelf heb je tussen de onderzoeken door, enkele een-op-een-gesprekken met de psycholoog. Aan het eind van de onderzoeksdag vindt de nabespreking plaats. Bij jongere kandidaten zijn ook de ouders van harte  uitgenodigd om aanwezig te zijn.

* Om de lengte van de onderzoeksdag te beperken is het mogelijk om enkele van deze vragenlijsten (behoudens de capaciteiten-/intelligentietests) voorafgaande aan de onderzoeksdag thuis in te vullen. Je ontvangt dan via de mail een link, waarmee je de vragenlijsten op een zelfgekozen moment kan invullen.

Voor wie?

Beide vormen van keuzebegeleiding zijn geschikt voor(aankomend) studenten die eindexamen HAVO of VWO doen en nog geen idee hebben wat ze willen gaan studeren, maar ook voor studenten die een studieswitch overwegen of nog niet weten welke master ze willen gaan doen.​Beroepskeuze-onderzoek (loopbaanadvisering) is zowel geschikt voor pas afgestudeerden die nog niet precies weten wat ze willen als voor  mensen die al langere tijd werken en vastlopen of een nieuwe uitdaging zoeken.​


Met beide vormen van begeleiding kom je erachter wie je bent en leer veel over je kwaliteiten en je ontwikkelpunten (valkuilen), je persoonlijkheid, je interesses en je werkhouding.